Публичный договор оферти

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)

на замовлення, купівлю-продаж і доставку товарів

 

                Цей договір є офіційною та публічною пропозицією Продавця укласти договір купівлі-продажу Товару, представленого на сайті www.happykids.com.ua та на сторінці магазину в мережі Instagram @happykids.com.ua. Даний договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх покупців незалежно від їх статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець) без надання переваги одному покупцю перед іншим. Шляхом укладення цього Договору покупець в повному обсязі приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару, повернення товару, відповідальності за недобросовісне замовлення та усі інші умови договору. Повним і безсуперечним прийняттям умов публічного договору, тобто публічної оферти Продавця є факт натискання на посилання «Оформити замовлення», «Підтвердити замовлення» або «Купити в 1 клік» та оплати замовлення в повному розмірі на умовах цієї угоди (якщо інше не передбачено умовами доставки).


1. Визначення термінів

 

1.1. Публічна оферта (далі - «Оферта») - публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу товару дистанційним способом (далі - «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті.

1.2. Товар або Послуга – об'єкт угоди сторін, який був обраний покупцем на сайті Інтернет-магазину або на сторінці магазину в мережі Instagram.

1.3. Інтернет-магазин – сайт Продавця за адресою www.happykids.com.ua, створений для укладення договорів купівлі-продажу на підставі ознайомлення Покупця із запропонованим Продавцем описом Товару на фотознімках, за допомогою мережі Інтернет, що виключає можливість безпосереднього ознайомлення Покупця з Товаром, тобто дистанційним способом.

1.4. Сторінка магазину в мережі Instagram - сторінка за адресою @happykids.com.ua, створена для укладення договорів купівлі-продажу на підставі ознайомлення Покупця із запропонованим Продавцем описом Товару на фотознімках, за допомогою мережі Інтернет, що виключає можливість безпосереднього ознайомлення Покупця з Товаром, тобто дистанційним способом.

1.5. Покупець – дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, отримує інформацію від Продавця, розміщує замовлення щодо купівлі товару, що представлений на сайті Інтернет-магазину або на сторінці магазину в мережі Instagram або юридична особа чи фізична особа-підприємець.

1.6. Продавець – фізична особа - підприємець Тимошенко С. Є.  (ідентифікаційний код 2992506286),  яка діє відповідно до чинного законодавства України.


2. Предмет Договору

2.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупцю Товар, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти Товар на умовах цього Договору.

2.2. Датою укладення Договору-оферти (акцептом оферти) та моментом повного й беззаперечного прийняттям Покупцем умов Договору вважається дата заповнення Покупцем форми замовлення, розташованої на сайті Інтернет-магазину або на сторінці магазину в мережі Instagram, за умови отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді.

 

3. Оформлення Замовлення

3.1. Покупець самостійно оформлює замовлення в Інтернет-магазині або на сторінці магазину в мережі Instagram через форму замовлення.

3.2. Продавець має право відмовитися від передання замовлення Покупцеві у випадку, якщо відомості, вказані Покупцем під час оформлення замовлення, є неповними або викликають підозру щодо їх дійсності.
3.3. При оформленні замовлення на сайті Інтернет-магазину або на сторінці магазину в мережі Instagram Покупець зобов'язується надати наступну обов’язкову  інформацію, необхідну Продавцю для виконання замовлення:
-  прізвище, ім'я Покупця;
- адреса, за якою слід доставити Товар (якщо доставка до адреси Покупця);

- контактний телефон;

- ідентифікаційний код для юридичної особи або фізичної-особи підприємця.
3.4. Найменування, кількість, артикул, ціна обраного Покупцем Товару вказуються в замовленні Покупця на сайті Інтернет-магазину

 або на сторінці магазину в мережі Instagram.
3.5. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні замовлення.
3.6. Укладаючи Договір, тобто акцептуючи умови даної  пропозиції (запропоновані умови придбання Товару), шляхом оформлення замовлення, Покупець підтверджує наступне:
а) Покупець цілком і повністю ознайомлений і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти);
б) він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням договору Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України "Про захист персональних даних", про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Покупця з метою виконання замовлення Покупця. Обсяг прав Покупця, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" йому відомий і зрозумілий.


4. Ціна і Доставка Товару

 

4.1 Ціни на Товари та послуги визначаються Продавцем самостійно та вказані на сайті Інтернет-магазину та сторінці магазину в мережі Instagram. Всі ціни на Товари та послуги вказані у гривнях.

4.2 Ціни на Товари та послуги можуть змінюватися Продавцем в односторонньому порядку залежно від кон'юнктури ринку. При цьому ціна окремої одиниці Товару, вартість якої оплачена Покупцем в повному обсязі, не може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.

4.3. Вартість Товару, яка вказана на сайті Інтернет-магазину та на сторінці магазину в мережі Instagram, не включає в себе вартість доставки Товару Покупцю. Вартість доставки Товару Покупець сплачує   відповідно до діючих тарифів служб доставки (перевізників) безпосередньо обраній ним службі доставки (перевізнику).
4.4. Продавець може вказати орієнтовну вартість доставки Товару на адресу Покупця під час звернення Покупця із відповідним запитом до Продавця.

4.5. Зобов'язання Покупця по оплаті Товару вважаються виконаними з моменту надходження Продавцю коштів на його рахунок.
4.6. Розрахунки між Продавцем і Покупцем за Товар здійснюються способами, зазначеними на сайті Інтернет-магазину в розділі «Оплата і Доставка» та на сторінці магазину в мережі Instagram.

4.7. При отриманні товару Покупець повинен у присутності представника служби доставки (перевізника)  перевірити відповідність Товару якісним і кількісним характеристикам (найменування товару, кількість, комплектність).

4.8. Покупець або його представник під час приймання Товару у перевізника (служби доставки) підтверджує своїм підписом у бланку отримання, що не має претензій до кількості товару, зовнішнього вигляду і комплектності товару.

 

5. Права та обов’язки Сторін

 

5.1. Продавець зобов’язаний:

5.1.1. Передати Покупцеві Товар у відповідності до умов цього Договору та замовлення Покупця.

5.1.2. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством та під час виконання Замовлення Покупця.

5.2. Продавець має право:

5.2.1 Змінювати умови цього Договору, а також ціни на Товари та послуги, в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сайті Інтернет-магазину або на сторінці магазину в мережі Instagram. Всі зміни набувають чинності з моменту їх публікації.

5.3 Покупець зобов'язується:

5.3.1 До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом Договору, умовами Договору і цінами, запропонованими  Продавцем на сайті Інтернет-магазину або на сторінці магазину в мережі Instagram.

5.3.2 На виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем останній повинен повідомити всі необхідні дані, достатні для доставки Покупцеві замовленого Товару.

5.3.3. Своєчасно та в повному обсязі оплатити вартість замовленого Товару.

 

6. Повернення Товару

 

6.1. Даний договір стосується виготовлення та придбання Товару на замовлення Покупця, тобто Товару, наділеного індивідуально-визначеними властивостями, які вказані в замовленні Покупця. Такий Товар не підлягає поверненню чи обміну за вимогою Покупця за відсутності умов, вказаних в п.6.2. даного Договору.
6.2. Покупець має право на повернення Продавцеві Товару лише у разі виявлення в Товарі істотного недоліку. Про це Покупець повідомляє Продавця засобами електронного зв’язку або в інтернет-магазині або на сайті магазину в мережі Instagram одразу ж після виявлення такого недоліку. Істотний недолік Товару - недолік,  який робить неможливим чи недопустимим використання Товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини Продавця, при цьому наділений хоча б однією з нижченаведених ознак:

- допущена граматична помилка у написі, нанесеному на виріб;

- розмір, колір виробу або напис на ньому  не відповідає тому, що вказаний у замовленні;

- присутні явні ознаки браку: затяжки, дірки на тканині, несправність фурнітури, тощо.

6.3. Покупець має право на повернення Товару при виявленні істотного недоліку протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі. Повернення такого Товару проводиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд.

6.4. Повернення Товару, в якому виявлено істотний недолік, зазвичай відбувається таким самим способом (службою доставки), яким Товар був доставлений Покупцю, або за домовленістю між Покупцем та Продавцем.

6.5. Вартість Товару у випадку виявлення в ньому істотного недоліку  підлягає поверненню шляхом банківського переказу на рахунок Покупця, або іншим способом за домовленістю між Покупцем та Продавцем,

6.6.  Продавець не відповідає за недоліки Товару, які виникли після його передання Покупцеві внаслідок порушення Покупцем правил користування або зберігання Товару, дій третіх осіб або непереборної сили.

7. Відповідальність


7.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві або третім особам внаслідок неналежного використання Товару, придбаного у Продавця.
7.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов’язань у випадку надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації.
7.3. Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України і положень цього Договору.
7.4. Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, що виникли незалежно від волі Продавця і / або Покупця після укладення цього договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону.

 

8. Конфіденційність і захист персональних даних

 

8.1. Надаючи свої персональні дані на сайті Інтернет-магазину при реєстрації або оформленні Замовлення, Покупець надає Продавцеві свою добровільну згоду на обробку, використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», без обмеження терміну дії такої згоди.

8.2. Продавець зобов'язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації контрагентам і третім особам, що діють на підставі договору з Продавцем, в тому числі і для виконання зобов'язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.

8.3. Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідністю її дійсності.


9. Інші умови

9.1. Цей договір укладений на території України і діє відповідно до чинного законодавства України.

9.2. Усі спори, що виникають між Покупцем і Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання шляхом переговорів, Покупець та/або Продавець мають право звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства України.

9.3. Продавець має право вносити зміни до цього Договору в односторонньому порядку, передбаченому п. 5.2.1. Договору. Крім того, зміни до Договору також можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін в порядку, передбаченому чинним законодавством України. 


АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ:

 

Фізична особа - підприємець

Тимошенко Світлана Євгеніївна
Код 2992506286

49094, м. Дніпро